Zwiększanie się ilości brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczości

ES zwiększanie się ilości brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczości zarówno krajowej, jak i zagranicznej H przenikanie zorganizowanych grup przestępczych ze Wschodu (z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Wietnamu, Chin), poszukujących nowych, odpowiednich kanałów prania zysków

ES rozwój „szarej strefy” oraz wielkość wypracowanych przez nią środków H krystalizowanie się stosunków między organizacjami przestępczymi a organami administracyjnymi w związku z przemodelowaniem ustroju społecznogospodarczego Polski

El możliwości operacyjnologistyczne polskich organów ścigania H fluktuacje w zakresie jakości współpracy instytucji finansowych i organów ścigania.

Wszystkie te zmienne powodują z jednej strony narastanie skali prania pieniędzy i rozwoju modus operandi przez sprawców, z drugiej zas’ istotnie wpływają na trudności w zakresie procesu wykrywczego. Stąd konieczne jest utworzenie centralnego zbioru danych dotyczących przypadków ujawnionych i stwierdzonych podejrzeń co do zastosowanego sposobu prania pieniędzy, stworzenie odpowiednich mechanizmów dostępu do nich przez pracowników bankowych i wreszcie instrumentów dotyczących aktualizacji, w sytuacji realizacji dalszych działań wykrywczych.

About The Author

admin

Leave a Reply