Zmiany sposobów prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze

Wskazać należy jeszcze jeden aspekt zmiany sposobów prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze i zwiększenie znaczenia warstwowania dla realizacji celów procederu. Otóż skomplikowane sposoby legalizacji brudnych dochodów w stadium warstwowania utrudniają organom ścigania ujawnienie nielegalnych środków finansowych podlegających konfiskacie. Niemożliwe staje się więc stosowanie najbardziej dotkliwego dla przestępców środka represyjnego.

Jednym z najbardziej oczywistych i szeroko stosowanych sposobów prania pieniędzy w drugim stadium procederu jest przemieszczanie pieniędzy za pomocą elektronicznych przelewów (electronic fund transfer EFT). Sposób ten może być początkowym elementem w warstwowaniu, zaraz po umiejscowieniu gotówki w banku, może też służyć jako ogniwo pośrednie w tym stadium po zamianie pieniądza gotówkowego na dokument pieniężny. Do celów warstwowania mogą być wykorzystywane m.in.: przelewy w miejscu sprzedaży (point of sale transfer

POS), transakcje z wykorzystaniem bankomatów (Automalcd Tcller Machinę ATM), elektroniczne depozyty bezpośrednie (np. wpłaty wynagrodzeń lub świadczeń społecznych), zapłata rachunków telefonicznych (Telephone Bill Pay

ing TBP). Mogą to być przelewy krajowe lub międzynarodowe. Na terytorium jednego państwa do ich realizacji wykorzystywane mogą być wewnętrzne systemy rozliczeń międzybankowych, np. w Polsce jest to system ELIXIR, obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

About The Author

admin

Leave a Reply