Zespół który podejmuje decyzje

Zespół (komórka) oraz osoba odpowiedzialna za podjęcie decyzji o zawiadomieniu powinni zachować rozwagę i ostrożność w ocenie faktów i informacji pozostających w posiadaniu banku tak, aby nie narażać się na zarzut formułowania bezpodstawnych wniosków i podejrzeń, co w konsekwencji może narazić bank na utratę zaufania i ewentualne pretensje klientów.

E3 Osoby odpowiedzialne za zawiadomienie prokuratury. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dana operacja może mieć związek z przestępstwem, decyzję o zgłoszeniu sprawy do prokuratury podejmują:

w oddziale banku dyrektor, po zaopiniowaniu przez radcę prawnego oraz uzyskaniu akceptacji odpowiedniej komórki w centrali (np. departamentu rachunkowości i operacji bankowych),

About The Author

admin

Leave a Reply