Zawiadomienia urzędu skarbowego

zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego, z podaniem danych dotyczących banku i numeru rachunku, a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku wskazanie jednego z nich jako rachunku bieżącego i zawiadomienia o tym banku, w którym ten rachunek jest otwarty, oraz właściwego urzędu skarbowego zawiadamiając urząd skarbowy, należy podać nazwę

i adres banku oraz numer rachunku bankowego albo podstawowego rachunku bankowego, zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz banku, w którym otwarły jest podstawowy rachunek bankowy, o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach, z podaniem nazw i adresów tych banków oraz rachunków,

zawiadomienia banków, w których otwarte są inne rachunki bankowe, o nazwie i adresie banku, gdzie otwarty jest rachunek bieżący oraz o numerze tego rachunku,

About The Author

admin

Leave a Reply