Zawiadamiania przez banki

zawiadamiania przez banki prowadzące inne rachunki podmiotu gospodarczego niż rachunek bieżący banku prowadzącego rachunek podstawowy tego podmiotu,

przekazywania informacji o posiadanych rachunkach bankowych oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym podmiot opłaca składki na ubezpieczenie społeczne,

zgłaszania zmian dotyczących stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień o rachunkach bankowych w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

About The Author

admin

Leave a Reply