Zasady szkolenia kadry kierowniczej i podstawowej

Zarządzenie nr 16/92 nie określa obowiązku przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie znajomości procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu

pieniędzy. Brak odpowiednich przepisów powoduje, że programy jedynie ogólnie określają potrzebę szkoleń pracowników w zakresie rozpoznawania podejrzanych transakcji i prowadzenia rejestrów. Odpowiednie wskazania znajdują się we wszystkich badanych programach. Szczegółową charakterystykę i treść szkolenia zawiera natomiast tylko jeden z analizowanych regulaminów. Tymczasem efektywność procedur w zakresie zapobieganiu procederowi zależy od stopnia, w jakim pracownicy banków świadomi są konieczności zaangażowania w realizację poszczególnych obowiązków określonych zarządzeniem i programem wewnętrznym. Pracownicy muszą sobie zdawać sprawę ze swoich zadań w tej materii i z tego, że będą osobiście odpowiedzialni za zaniechanie wykonania, np. rejestracji czy zgłoszenia informacji zgodnie z procedurą wewnętrzną dlatego tak istotne znaczenie ma przygotowanie w programach szczegółowych planów szkoleń, z uwzględnieniem ich czasu trwania i treści merytorycznych w zależności od kategorii pracowników. Założenia dotyczące tych szkoleń przedstawić można następująco:

szkolenia dla kadry kierowniczej powinny dotyczyć wszystkich aspektów prania pieniędzy, dawać wystarczającą wiedzę do wypełnienia funkcji nadzoru, instruktażu, opiniowania i kwalifikowania operacji, a także współpracy z organami ścigania

About The Author

admin

Leave a Reply