Zasady kontroli wewnętrznej realizacji programów

Potrzebę kontroli wewnętrznej realizacji programów określa zaledwie 8 spośród 30 programów poddanych analizie. Obok koordynacji jest to następne zagadnienie techniczne nie określone w zarządzeniu 16/92 i najprawdopodobniej dlatego nie scharakteryzowane w programach. Tymczasem, obowiązki w zakresie przeciwdziałania procederowi, lak jak inne nakładane przez przepisy wykonawcze prezesa NBP i przepisy wewnętrzne banków, wymagają prócz kontroli zewnętrznej także nadzoru i kontroli ze strony kierownictwa banku (zarządu i rady nadzorczej).

Programy w tej materii określać powinny zatem: konieczność uwzględniania w planach rewizji pełnych i tematycznych, przeprowadzania kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy we wszystkich jednostkach organizacyjnych banków

konieczność przeprowadzania kontroli wyrywkowych przez wskazanych pracowników (komórki ds. przeciwdziałania przestępstwom na szkodę banków) w zakresie realizacji programów podczas okresowych wizytacji oddziałów,

konieczność uwzględniania w planach kontroli wewnętrznej realizacji założeń programów przeciwdziałania praniu pieniędzy z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.

About The Author

admin

Leave a Reply