Zarządzenie nr 16/92

Zarządzenie nr 16/92 nie określa, jakie fakty dowodzić mogą, że działalność banku wykorzystano do celów prania pieniędzy. Zadanie to przypisuje się dlatego programom, które określać powinny, jakie dane mogą stwarzać podstawę do wszczęcia stosownego postępowania karnego, a jakie mogą być wykorzystywane w procesie dowodowym. Programy zatem powinny zawierać rozwiązania

o przydatności rejestrów i innych dokumentów bankowych w postępowaniu karnym. W szczególności powinny one dotyczyć: E3 przyjęcia, aby rejestr operacji bankowych przekraczających kwotę 20 tys. zł zawierał dane dotyczące zarówno operacji wykonywanych w oddziale na podstawie dyspozycji składanych przez klientów oddziału, jak i operacji bankowych wykonywanych na podstawie dokumentów otrzymanych z zewnątrz, tzn. z innych oddziałów i banków, a także drogą pocztową,

ES wprowadzenia obowiązkowego odnotowywania dla transakcji bezgotówkowych tych informacji, które są możliwe do odtworzenia na podstawie dowodów księgowych,

About The Author

admin

Leave a Reply