Zakup i sprzedaż walut obcych

Prostą techniką prania pieniędzy jest zakup i sprzedaż walut obcych wraz z zapisem na rachunek bankowy albo leż zakup i sprzedaż walut obcych w gotówce za pośrednictwem kantorów bankowych i pozabankowych. Sposób ten, jako jeden ze sposobów związanych z lokowaniem gotówki w banku, stosowany może być w pierwszym stadium prania pieniędzy samoistnie lub pomocniczo, w powiązaniu z innymi (np. wymiana walut i dokonywanie poleceń ich przelewu na rachunek zagraniczny). Dotyczyć może zarówno kwot poniżej granicy identyfikacyjnej, jak i kwot wyższych.

Odmianą przedstawionej powyżej techniki są tzw. kontrakty dotyczące wymiany walut. Technika ta polega na tym, że brudna gotówka umiejscawiana jest na różnych rachunkach w różnych bankach. Następnie depozytariusze zawierają poprzez menedżera bankowego w trzecim banku umo

wę wymiany walut, np. znacznej sumy dolarów amerykańskich na złote polskie. Dalszy etap obejmuje faktyczną realizację umowy wymiany po określonym kursie. Podmioty realizujące tę transakcję uiszczają w banku trzecim prowizję.

About The Author

admin

Leave a Reply