Wyniki kontroli Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP

H wyniki kontroli Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP, wskazujące na błędy w praktyce stosowania różnych procedur określonych w programach oraz błędy formalne dotyczące tych procedur,

rozwój sposobów prania pieniędzy, a tym samym modyfikacje w wykorzystywaniu czynności bankowych do celów procederu, coraz większe zaangażowanie się kierownictw banków i pracowników bankowych w przeciwdziałanie procederowi.

Aktualizację wewnątrzbankowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy zaleca także Narodowy Bank Polski. Analiza porównawcza 30 programów, przygotowanych w 1992 roku i 1993 roku oraz aktualizowanych w latach następnych, pozwala na wskazanie podstawowych zakresów tematycznych dokonywanych zmian oraz jakości tychże zmian.

About The Author

admin

Leave a Reply