Użyteczność elektronicznych transferów funduszy

Następną cechą określającą użyteczność elektronicznych transferów funduszy w stadium warstwowania brudnych pieniędzy jest minimalna ilość dokumentacji, stosowana w odpowiednich procedurach bankowych. Księgowość komórek bankowych, realizujących przelewy elektroniczne prowadzona jest w różny sposób, ale składa się przede wszystkim z zamówień zawierających numery rachunków instytucji wysyłającej i otrzymującej środki finansowe oraz sumę transakcji. Często brak jest informacji na temat osoby czy firmy, która zadysponowała przelew to samo dotyczy osoby otrzymującej przelew. W niewielu państwach przyjęto do tej pory przepisy prawne określające odpowiednie procedury identyfikacyjne dotyczące przelewów elektronicznych. Ważną zaletą elektronicznych transferów funduszy dla zorganizowanych grup przestępczych jest praktyczna anonimowość transakcji. Wskazane wcześniej minimalne wymogi księgowe w połączeniu z niezwykle wysoką liczbą legalnych elektronicznych transferów funduszy gwarantują w wysokim stopniu brak możliwości ujawnienia zachowań przestępczych.

Poza elektronicznymi formami przekazu przedstawić można jeszcze kilka innych technik prania pieniędzy w tym stadium. El Ulepszona technika przekazów telegraficznych polega na przesyłaniu brudnych pieniędzy z różnych miejsc kraju lub regionu na jeden rachunek, tzw. „skrzynkę rozdzielczą”. Kiedy saldo osiąga pewien poziom, tzw. „próg”, fundusze są automatycznie wysyłane z kraju. „Progi” zapobiegają dużym stratom na wypadek zajęcia lub zablokowania rachunku przez organy ścigania.

ED Techniką stosowaną jako uzupełnienie przelewów jest pojedyncza lub wielokrotna zmiana formy nielegalnych dochodów poprzez zakup aktywów, tzn. akcji, obligacji, czeków podróżnych, czeków bankierskich ilp. W tej technice sprawca zmienia kilkakrotnie formę, w jakiej występują nielegalne dochody, często bardzo szybko. Może on na przykład kupić czeki gotówkowe z bankowymi poleceniami wypłaty lub wymienić polecenia wypłat na czeki podróżne. Przekształcenia te utrudniają wytropienie dochodów. Dokumenty są też fizycznie mniejsze, co ułatwia ich wywiezienie za granicę lub wwiezienie z powrotem. W niektórych przypadkach kasyna lub inne przedsiębiorstwa organizujące hazard mogą ułatwić pranie pieniędzy, zamieniając gotówkę na żetony do gry. Wkrótce potem sprawca wymienia żetony na gotówkę lub czeki. Kształt tej techniki jest wtedy

About The Author

admin

Leave a Reply