Uszczegółowienie wskazań

uszczegółowienia w maksymalnym stopniu wskazań dotyczących jakości prowadzenia poszczególnych pozycji rejestru. W razie wszczęcia postępowania karnego w określonej sprawie o pranie pieniędzy rejestry i dokumenty bankowe stanowić mogą decydujące źródło dowodowe. Stąd bardzo istotne jest, aby zawierały one maksymalnie dużo informacji

o określonych transakcjach i kliencie banku. Programy w tym zakresie powinny zawierać m.in. następujące rozwiązania merytoryczne: E3 wskazanie, aby rejestry prowadzone były w sposób umożliwiający korzystanie z nich i odszukiwanie bez przeszkód potrzebnych informacji o operacjach (kliencie)

wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania numeru PESEL lub REGON (ewentualnie NIP) klientów dokonujących transakcji podlegających wpisowi do rejestru H wprowadzenie obowiązku gromadzenia jak największej ilości informacji

About The Author

admin

Leave a Reply