Ustalanie tożsamości klientów banków

Ustalanie tożsamości klientów banków jest podstawowym środkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jego celem jest zebranie maksymalnie dużego zbioru informacji o kliencie banku i dokonywanej przez niego operacji bankowej. Ustalanie tożsamości ma zatem wymiar pomocniczy w stosunku do innych środków prawnofinansowych przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednocześnie jego specyficzny charakter stawia go w hierarchii na pierwszorzędnym miejscu. Identyfikacja tożsamości klienta przeprowadzana musi być przy dokonywaniu wszystkich operacji powodujących zmiany w stanach rachunków i ewidencji bankowej, służących realizacji czynności prawnych obejmujących rozporządzanie prawem. Użycie (tak jak w zarządzeniu nr 16/92) terminu przy dokonywaniu czynności nie precyzuje, czy ustalanie tożsamości występuje przed realizacją czynności, czy w jej trakcie. W związku z tym przyjąć można, że identyfikacja przebiega przed rozpoczęciem transakcji i obejmuje:

w wypadku osób fizycznych i ich pełnomocników okazanie dowodu osobistego lub paszportu w celu ustalenia i zapisania cech dokumentu tożsamości, imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz adresu jego posiadacza, EJ w wypadku osób prawnych okazanie i umożliwienie zapisania danych z wyciągu z rejestru handlowego lub innego równoważnego dokumentu, wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej i adres jej siedziby oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także podstawowych danych osobowych reprezentanta

w wypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej okazanie dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także podstawowe dane osobowe reprezentanta.

About The Author

admin

Leave a Reply