Transakcje powyżej 50k złotych

transakcjach przekraczających 50 tys. DM (zob. rys. 3). El Dochodzenie amerykańskiej FBI dotyczące działalności jednego casa de cambio (kantoru na granicy amerykanskomeksykańskiej) w Kalifornii ujawniło, że firma ta w okresie 10 miesięcy w 1990 roku przyjęła i przekazała do banku 40 min USD pochodzących z handlu narkotykami. Właściciel

pracownicy kantoru przyjmowali gotówkę, o której wiedzieli, że pochodzi z przestępstwa i przekazywali ją przez kurierów do banku meksykańskiego,

w którym wymieniana była na czeki bankierskie z poleceniem wypłaty na fikcyjne nazwisko. Następnie czeki te przekazywano przez kuriera z powrotem do USA i dostarczano klientowi za opłatą albo przekazywano bezpośrednio przelewem bądź poprzez wewnętrzne transakcje bankowe bezpośrednio głównym klientom. W wyniku dochodzenia aresztowano właściciela kantoru, zajęto jego firmę oraz ok. 2 mld USD w banknotach.

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PRZESYŁANIEM FUNDUSZY

H Służba Ceł i Akcyz Wielkiej Brytanii prowadziła dochodzenie, w którym ujawniono wpłaty ponad 250 tys. funtów szterlingów przez firmy zajmujące się międzynarodowymi przesyłkami pieniężnymi. Śledztwo doprowadziło do ustalenia tożsamości i aresztowania przemytników narkotyków oraz organizatorów cyklu prania pieniędzy.

E3 Dochodzenie w sprawie prania pieniędzy, prowadzone przez organy ścigania USA, dotyczyło właściciela 15 firm prowadzących usługi przesyłania pieniędzy (filie mieszczące się przy biurach podróży, kantorach wymiany walut, biurach handlu nieruchomościami). W zamian za 8% prowizji wła

ściciele i personel firm dokonywali strukluryzacji znacznych sum gotówkowych, wymieniając je na czeki o wartości nie przekraczającej 10 tys. USD. Czeki następnie wpłacano lub przelewano telegraficznie na 48 różnych rachunków firmy w 26 różnych bankach krajowych i zagranicznych. Firma używała faksów do przekazywania poleceń partnerom w Ameryce Południowej i Środkowej, co do wypłat poszczególnym osobom. W okresie 5 lat dokonano legalizacji 250 min USD.

W dochodzeniu prowadzonym przez FBI wykryto przedsiębiorstwo prowadzące usługi przesyłania pieniędzy poprzez swoje filie w wielu miastach USA. W dochodzeniu ujawniono około stu takich filii, które dokonały transakcji na łączną sumę 18,1 min USD. Przyjmowały pieniądze w gotówce w kwotach przekraczających 10 tys. USD bez składania wymaganych deklaracji, wypełniając je na fałszywe nazwiska albo też dokonując strukluryzacji wpłat w celu uniknięcia wymogu ich składania. Fundusze były następnie przelewane telegraficznie na rachunki w bankach do Kolumbii, Ekwadoru i Wenezueli.

About The Author

admin

Leave a Reply