Technika kredytu dla siebie

U Bardzo popularnym sposobem prania pieniędzy w stadium integracji jest tzw. technika kredytu dla siebie. Polega ona najpierw na stworzeniu fikcyjnej firmy, która otrzyma czyszczone pieniądze. Założenie jej za granicą skutecznie na ogół ukrywa fakt, że firma laka jest własnością osób prowadzących przestępczą działalność. Aby wykorzystać czyszczone pieniądze, przestępcy uzyskują kredyt z jednego banku oraz drugi często znacznie większy od siebie jako fikcyjnej firmy. Legalny kredyt jest spłacany wraz z oprocentowaniem z większego, fałszywego kredytu. Daje to przestępcom pieniądze dające się wykorzystać (np. do rozwoju działalności przestępczej), zadłużenie wobec samych siebie (jako fikcyjnej firmy), możliwość finansowania legalnych przedsięwzięć z uczciwych źródeł (np. inwestowanie w przedsiębiorstwo produkcyjne), a także ulgę podatkową od spłaty oprocentowania albo możliwość jej wliczenia w koszty (w zależności od obowiązujących przepisów finansowych w danym państwie). Mimo swojej prostoty, kredyty dla siebie mogą okazywać się trudne do

wykrycia i jeszcze trudniejsze do udowodnienia przy braku informacji z wewnątrz organizacji przestępczej. Technika ta jest szeroko i z powodzeniem stosowana przez wiele organizacji przestępczych.

O W wielu państwach ujawniono sposób prania pieniędzy z przestępczym nadużywaniem instytucji kredytu, często w połączeniu z przemytem gotówki. Przebiega on w dwóch fazach. W pierwszej dochodzi do transferu nielegalnych dochodów do innego państwa i złożenia ich w postaci depozytu do banku (banków). Następnie w drugim etapie zaciągany jest kredyt w banku w kraju pochodzenia brudnych pieniędzy, a zabezpieczeniem jego spłaty są przetransferowane wcześniej do banku zagranicznego fundusze (świadectwo depozytowe). Sposób ten stosowany jest także do ominięcia płacenia podatków.

About The Author

admin

Leave a Reply