Szkolenia dla kadry podstawowej

ii szkolenia dla kadry podstawowej powinny obejmować informacje o istocie procederu, o znaczeniu podwyższania czujności i ostrożności w kontaktach z klientami i przy wykonywaniu zleconych przez nich operacji,

o umiejętnościach rozpoznawania transakcji niejasnych i nietypowych, o sposobach postępowania z nietypowymi klientami itp. E3 konieczne jest przeprowadzanie szkoleń okresowych, np. w odstępach półrocznych, mających na celu wzbogacanie i aktualizowanie wiadomości oraz pobudzanie czujności w zakresie zapobiegagania procederowi

El bezpośrednim efektem szkoleń powinno być podejmowanie przez pracowników inicjatyw w zakresie doskonalenia i wzbogacania sposobów przeciwdziałania procederowi.

About The Author

admin

Leave a Reply