Sposób dokonywanai przelewów

i „osoby fizycznie dokonującej operację”. Ostatnia wreszcie kwestia, mająca istotne znaczenie dla postępowania karnego, która powinna być uregulowana w programach, to sposób mierzenia okresu przechowywania rejestrów i stosownych dowodów księgowych. Z uwagi na ogólność przepisu zarządzenia dotyczącego archiwizowania, programy rozstrzygają sposób określenia czasu przechowywania rejestrów różnie:

okres 5 lat bez dodatkowych wskazań co do początku biegu tego okresu (liczony jest więc od momentu dokonania rejestracji operacji), okres co najmniej 5 lat bez dodatkowych wskazań co do początku biegu tego okresu, okres co najmniej 5 lat od wykonania transakcji, okres 5 lat od zamknięcia rachunku klienta,

okres 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym rejestr założono. Dla potrzeb postępowania karnego (z uwagi na terminy ustawowe dotyczące

About The Author

admin

Leave a Reply