Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

H obowiązek określenia w statucie zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (art. 31 ust. 3 pkt 3) El postanowienie, że we wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju przedstawić należy dane dotyczące co najmniej

osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora i zastępcy (art. 40 ust. 2 pkt 4) postanowienie, że wniosek o utworzenie za granicą banku przez osoby krajowe lub z udziałem osób krajowych powinien zawierać dane dotyczące założycieli i kapitału założycielskiego (art. 39 ust. 2 pkt 2)

H warunek pochodzenia kapitału założycielskiego ze źródeł udokumentowanych (art. 30 ust. 5). Każda z nowych zasad licencjonowania w nowej ustawie Prawo bankowe związana jest z potrzebą poszerzania wiedzy Komisji Nadzoru Bankowego o osobach założycieli, których pochodzenie, stan majątkowy i sytuacja rodzinna gwarantować mają w znacznym stopniu uczciwość w prowadzeniu działalności bankowej, wysoki stopień respektowania norm związanych z zabezpieczeniem banku przed wykorzystywaniem go do celów przestępczych, ale przede wszystkim pewność co do braku jakichkolwiek powiązań ze środowiskiem przestępczym.

About The Author

admin

Leave a Reply