Rozpatrzenia możliwości stosowania dodatkowej ewidencji

E3 rozpatrzenia możliwości stosowania dodatkowej ewidencji dla różnych kategorii operacji, uwzględniających specyfikę wykorzystywania danej działalności bankowej do celów prania pieniędzy, np. rozliczenia na rzecz organizacji charytatywnych, przewyższające dotychczasowe kwoty,

H wprowadzenia obowiązkowego rejestrowania wszystkich operacji bankowych, odmiennych od przeprowadzanych systematycznie lub nie mających związku z podstawową działalnością klienta niejasnych i nietypowych,

El wprowadzenia obowiązkowej rejestracji wszystkich transakcji dokonywanych przez obywateli z krajów: które kojarzone są z produkcją i handlem narkotykami lub na terenie których la działalność jest powszechna,

About The Author

admin

Leave a Reply