Różnice merytryczne w programach banku

Obok wskazanych różnic merytorycznych dotyczących zasad identyfikacji klientów podkreślić należy także, że programy zawierają (bądź nie zawierają wcale) odmienne rozwiązania dotyczące technicznej strony przebiegu odpowiednich procedur. Rozwiązania te mają znaczenie dla skuteczności identyfikacji, a także dla percepcji problematyki prania pieniędzy wśród klientów bankowych. Wskazać należy na najczęściej pojawiające się wymogi dotyczące tej kwestii i proponować je do powszechnego wykorzystania we wszystkich programach. Są to:

E zalecenie wykonywania wszystkich czynności identyfikacyjnych ze szczególną dokładnością, ostrożnością i dyskrecją, aby nie zrazić do banku klientów i nie wyrządzić szkody klientom, którzy w swojej działalności nie przekraczają przepisów prawa,

zalecenie umieszczenia w oddziale banku, w widocznym miejscu, w sali operacyjnej informacji zawierającej podstawę prawną, z której wynika żądanie ujawnienia tożsamości klientów, gdy przeprowadzają transakcje, których kwoty przekraczają ustaloną granicę,

About The Author

admin

Leave a Reply