Realizacja dużej liczby czeków rozrachunkowych

El Czynnością bankową wykorzystywaną do prania pieniędzy w fazie warstwowania jest realizacja dużej liczby czeków rozrachunkowych wpływających na uznanie (także poniżej granic identyfikacji) w tym czeków zagranicznych.

H Często do warstwowania brudnych pieniędzy wykorzystywana jest technika polegająca na podejmowaniu pieniędzy w gotówce, związana z zamknięciem istniejących rachunków bankowych w celu otwarcia nowych, w innych bankach w kraju lub za granicą na życzenie klienta dokonuje się

jak to jest w zwyczaju przy typowych transakcjach przerwania (zatarcia) ciągu (śladu) dotychczasowych operacji kasjer bankowy przekazuje pieniądze na inne, wskazane przez klienta rachunki, symulując jednocześnie wypłaty tych pieniędzy klientowi w gotówce.

About The Author

admin

Leave a Reply