Rachunek zastrzeżony

rachunku zastrzeżonego i rachunku zagranicznego wolnego. W ich sprawie bowiem ustawa nie przewidziała wydania odrębnego zarządzenia. Niemniej, z uwagi na specyfikę tych rachunków (w tym możliwości nadużyć), potrzebne byłoby pewne ujednolicenie rozwiązań.

I® Ustawa Prawo dewizowe oraz wydane na jej podstawie zarządzenie ministra finansów z 16 stycznia 1996 w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych określają takie zasady transferu i przekazu za granicę wartości dewizowych, które umożliwiają wykonywanie czynności identyfikacyjnych i rejestracyjnych przez banki.

E3 Przepisy prawa dewizowego zezwalają podmiotom gospodarczym na otwarcie i posiadanie rachunków w bankach za granicą, pozostawiając tamtym instytucjom finansowym wykonywanie procedur zabezpieczających je przed ewentualnym praniem pieniędzy, ale jednocześnie wprowadzają dodatkowy obowiązek dla posiadaczy takich rachunków, polegający na przekazywaniu NBP:

informacji o otwarciu rachunku w banku za granicą w terminie 1 miesiąca od otwarcia, informacji o stanach (saldach) i obrotach na tych rachunkach w okresach kwartalnych do 20 dnia po zakończeniu kwartału.

About The Author

admin

Leave a Reply