Przekazywanie środków finansowych na bardzo korzystnych warunkach

Instytucję kredytu lub pożyczki wykorzystuje się także w technice polegającej na przekazywaniu środków finansowych na bardzo korzystnych warunkach (np. niskie oprocentowanie, korzystne warunki czasowe, rezygnacja z gwarancji itp.) na realizację różnego typu inwestycji, np. finansowanych przez samorządy terytorialne.

W stadium integracji do uzasadnienia źródła pranych funduszy wykorzystuje się także, podobnie jak we wcześniejszych fazach procederu, współpracę zagranicznych banków. Są to banki mające swoje siedziby łub oddziały w tzw. rajach podatkowych, w których obowiązuje ścisła tajemnica bankowa uniemożliwiająca praktycznie dostęp do informacji

o kliencie. Współpraca banków zagranicznych w stadium integracji wielokrotnie jest efektem korumpowania pracowników bankowych w związku z umiejscowieniem brudnej gotówki na rachunkach lub przeprowadzeniem warstwowania. Ważne jest przy korzystaniu z banku współpracującego z przestępcami, że przyjmuje on mało prawdopodobne uzasadnienia pochodzenia pieniędzy i powody dla ich zbycia bank może ukryć wiele z działań towarzyszących tym pieniądzom, m. in. poprzez udzielanie fałszywych kredytów faktycznie wypłacać wyczyszczone pieniądze zorganizowanej grupie przestępczej. Istota posiadania współpracującego banku zagranicznego polega na tym, że te podejrzane świadczenia (np. związane z kredytowaniem) są chronione przed organami ścigania nie tylko poprzez działania przestępców, czyściciela pieniędzy i banku, ale także przez ustawodawstwo państwa, w którym funkcjonuje współpracująca instytucja.

About The Author

admin

Leave a Reply