Przekazy pieniężne

El Bardzo często do prania pieniędzy wykorzystywane są przekazy pieniężne, np. jako należności za usługi. W szczególności mają one zastosowanie w związku z umiejscowieniem brudnych pieniędzy w innym systemie bankowym.

Wszystkie przedstawione sposoby, wykorzystywane w fazie lokowania środków w systemie bankowym, wspierane są działaniami przestępczymi warunkującymi poniekąd ich powodzenie, tzn. oczyszczenie środków bądź przejście do następnej fazy procederu. Są one ściśle związane z obsługą ze strony pracowników bankowych oraz charakterem czynności bankowych. W szczególności działaniami przestępczymi mogą być:

fałszowanie dokumentów stanowiących podstawę do przejęcia przez bank depozytu gotówkowego, przekupstwo w stosunku zarówno do pracownika bankowego, jak i osoby prawnej (np. banku spółdzielczego),

wprowadzanie w błąd, czyli oszustwa w stosunku do osób fizycznych i prawnych, realizujących cel procederu prania pieniędzy w dobrej wierze, bez świadomości uczestnictwa.

Bankowe normy prudencyjne, przeciwdziałające w różny sposób praniu pieniędzy w stadium umiejscowienia, są coraz skuteczniej stosowane przez pracowników. Tym samym wzrasta efektywność w zwalczaniu przedstawionych powyżej sposobów prania pieniędzy. W związku z tym zorganizowane grupy przestępcze starają się wykorzystywać inne instytucje. Pozabankowe instytucje finansowe mogą być ekspolatowane przez praczy pieniędzy w ten sam sposób, jak banki, najczęściej przez smurfing, współpracę pracowników oraz mieszanie funduszy. Wykorzystywane są głównie: biura maklerskie, kasyna, poczta, kantory wymiany walut, zakłady ubezpieczeniowe. Nadużywanie tych podmiotów występuje wielokrotnie w związku z ich transakcjami z bankami.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Marcin88 28 stycznia 2014 at 23:26 #
    Polecam PayPal do tkaich transakcji, najciezej namierzyc

Leave a Reply