Programy wewnątrzbankowe

Jedną z najgroźniejszych grup przestępczych w Ameryce Północnej w latach 80. była grupa amerykańskomeksykańska Jose QuinteroPay ana, przemycająca narkotyki z Meksyku do Stanów Zjadnoczonych. Ich odbiorcą była grupa Juana Franka Garcii, jednego z najniebezpieczniejszych przestępców w USA poszukiwanego jeszcze w latach 90. przez FBI. Zajmowała się ona rozprowadzaniem narkotyków w całych Stanach Zjednoczonych. Do dystrybucji używano cystern, samolotów i ciągników siodłowych. Rocznie obie grupy przestępcze dokonywały przemytu, a następnie sprzedaży ponad 30 ton narkotyków.

Członkowie obu grup działali jako smurfy i wpłacali gotówkę do banków w kilku stanach zawsze w kwotach nie przekraczających 9500 USD. Liczbę smurfów oszacowano na około 60. Wkłady na kilku spośród kilkudziesięciu rachunków bankowych, zasilanych wpłatami smurfów, stanowiły zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez współpracowników Juana Franka Garcii. Kierownictwo banku było opłacane przez przestępców. Kredyty wypłacane były w transzach w formie czeków, którymi z kolei opłacano grunty nabywane w promieniu 400 mil od siedziby banku udzielającego kredytu.

Znaczna część wkładów z rachunków zasilanych wpłatami smurfów przelewana była do tzw. „złapanego” banku. Stamtąd wypłacane były w formie czeków bankierskich i przewożone na Wyspy Kajmana, gdzie ulokowane zostały jako dochody fikcyjnych podmiotów gospodarczych utworzonych w tym raju podatkowym. Znaczna część wkładów została także przelana telegraficznie ze skorumpowanego banku na określone rachunki na Kajmanach.

Ujawnienie i udowodnienie przestępstwa prania pieniędzy członkom obu grup przestępczych, kurierom, smurfom oraz skorumpowanym pracownikom bankowym zajęło amerykańskim organom ścigania około trzech lat. Skazano ponad 100 osób, w tym 10 bankowców. Największą karą było pozbawienie wolności na 50 lat. Skonfiskowano mienie o wartości 30 min USD, w tym w skorumpowanym banku 6,8 min USD.

About The Author

admin

Leave a Reply