Procedury przewidziane w kodeksie

procedur przewidzianych w kodeksie postępowania karnego) najbardziej korzystne są te rozstrzygnięcia, które przewidują najdłuższy okres przechowywania okres co najmniej 5 lat od wykonania transakcji lub okres 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym założono rejestr.

Znacznie mniejsze różnice odnotować można w programach odnośnie do czasu przechowywania innych dokumentów bankowych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy. Obok standardowego określenia 5 lat, dosyć często stwierdza się, że:

dokumenty dotyczące zarejestrowanych operacji i transakcji powinny być przechowywane co najmniej przez 5 lat od wykonania transakcji, wszelkie dokumenty identyfikujące klienta oi’az charakteryzujące rodzaj jego działalności, powinny być przechowywane co najmniej 5 lat od zakończenia jego stosunków z bankiem.

About The Author

admin

Leave a Reply