Proceder prania pieniędzy przybiera obecnie olbrzymie rozmiary

Proceder prania pieniędzy przybiera obecnie olbrzymie rozmiary i wykracza poza systemy bankowe poszczególnych państw. W związku z tym do celów warstwowania używane są międzynarodowe przelewy funduszy. Do ich technicznej realizacji wykorzystywane są funkcjonujące od wielu lat systemy przekazywania informacji i instrukcji bankowych. Do największych zalicza się system Światowego Międzybankowego Stowarzyszenia Telekomunikacji Finansowej (SWIFT). Jego funkcjonowanie pozostawać winno w centrum uwagi środowiska bankowego i organów ścigania jako powołanych do zwalczania warstwowania transakcji w bankach polskich.

Jednonarodowościowe (heterogeniczne) i wielonarodowościowe (homogeniczne) grupy przestępcze podejmują pojedyncze próby oczyszczania brudnych pieniędzy, a także współdziałają ze sobą w dłuższym okresie. Tworzą ośrodki prania pieniędzy w poszczególnych krajach. Dla tych celów powoływane są też prywatne banki w tzw. rajach podatkowych. Efektywność międzynarodowego prania brudnych pieniędzy uzależniona jest obecnie od powodzenia działań w stadium warstwowania. Stąd wykorzystywane są przez zorganizowane grupy przestępcze zalety elektronicznego przelewu funduszy i systemu SWIFT.

Podstawową spośród zalet elektronicznego przelewu funduszy i systemu SWIFT dla praczy jest szybkość przemieszczania pieniędzy (informacji i instrukcji bankowych). Fundusze przelewane elektronicznie są zazwyczaj dostępne od momentu wpisania ich na rachunek „czyścicieli” pieniędzy w banku przyjmującym przelew. W związku z tym możliwe jest natychmiastowe podejmowanie dalszych działań przestępczych związanych z praniem pieniędzy bądź to następne warstwowanie kapitału, bądź jego integrację w systemie bankowym albo poza nim. Szybkie przemieszczanie funduszy wpływać może także na wydłużanie się dystansu (mierzonego liczbą transakcji) od wejścia brudnych pieniędzy do systemu bankowego utrudnione zostaje więc ujawnienie przestępstwa. Szybkość, z jaką dokonywane mogą być przelewy elektroniczne, oraz dostępność funduszy do dalszego wykorzystania są określane głównie przez możliwości techniczne, regulaminy bankowe oraz przepisy dotyczące funkcjonowania systemów przekazywania informacji i instrukcji bankowych.

About The Author

admin

Leave a Reply