PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU

W pierwszym ujawnionym w Polsce przypadku prania pieniędzy nie doszło do skazania sprawców z uwagi na brak penalizacji w polskim prawie. Niemniej sprawa warta jest scharakteryzowania, z uwagi na możliwość stosowania jej odmian przez sprawców w przyszłości. W Poznaniu założono fikcyjny Bank Rozwoju Budownictwa, który poręczał weksle wystawione przez spółkę New Technics Initiative (NTI). Weksle, zdeponowane u notariuszy w Niemczech, stanowiły zabezpieczenie spłaty kredytów zaciąganych w bankach niemieckich przez zorganizowaną grupę przestępczą, dysponującą dużymi zyskami z handlu narkotykami pochodzącymi z państw azjatyckich. Domniemywać należy (śledztwo nie wykazało odpowiednich faktów), że kredyty te były spłacane z brudnych pieniędzy (zob. rys. 8).

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM KANTORU WYMIANY WALUT. W przypadku ujawnionym przez policję w jednym z polskich miast do celów prania pieniędzy wykorzystano kantor wymiany walut i jego transakcje z bankiem. Obroty kantoru wielokrotnie przewyższały przychody osiągane przez inne podmioty gospodarcze tego typu. Do celów prania wykorzystane były:

bezpośrednie transakcje wymiany walut realizowane dła zorganizowanych grup przestępczych osiągających znaczne zyski z kradzieży samochodów działalność parabankowa prowadzona przez kantor, istniejąca dzięki wkładom zorganizowanych grup przestępczych

zakup papierów wartościowych na rachunki inwestycyjne właścicieli kaniom przelewy wartości dewizowych do USA przez „podstawione” osoby posiadające zezwolenia dewizowe.

W szczególności kantor dokonywał jednak prania pieniędzy (poprzez wpłaty walut obcych na rachunki bankowe) na podstawie umowy z bankiem dotyczącej skupu walut po uzgodnionych wcześniej kursach. W len sposób możliwe było ukrywanie rzeczywistych źródeł dochodów, ale przede wszystkim uniknięcie podejrzeń pracowników bankowych co do faktycznego charakteru transakcji (zob. rys. 9).

About The Author

admin

Leave a Reply