PRANIE PIENIĘDZY PRZEZ SKORUMPOWANYCH PRACOWNIKÓW BANKOWYCH

El W dochodzeniu FBI wykazało, że adwokat prowadzący praktykę prywatną wszedł w porozumienie z prezesem banku w celu dokonania prania pieniędzy. Prezes banku był właścicielem przedsiębiorstwa aukcyjnego, w którym gotówce pochodzącej z obrotu narkotykami nadawano pozory przychodów ze sprzedaży licytacyjnych, przy czym czeki wystawiono na nazwiska fikcyjne. Czeki te wpłacano na rachunek prezesa ustanowiony przez tegoż adwokata, na rachunek przedsiębiorstwaprzy krywki myjni samochodów. Fundusze następnie przekazywano na rachunki w innych bankach na obszarze USA. Dochodzenie ujawniło, że wyprano w ten sposób 905 tys. USD.

H W latach 19821984 Great American Bank of Florida wyprał 94 min USD pochodzące z handlu narkotykami. Banknoty o niskich nominałach dostarczano sukcesywnie do banku w tekturowych pudełkach. Skorumpowany pracownik bankowy nie sporządził raportu o wpłacie powyżej 10 tys. USD.

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH. W jednym z dochodzeń FBI ujawniono wykorzystanie firmy zajmującej się handlem samochodami z siedzibą w raju podatkowym. Posłużyła ona do wyprania 650 tys. USD, pochodzących z malwersacji bankowych. Dealer obrotu samochodami przyjął i złożył na rachunek firmy w banku czeki bankierskie. Następnie polecił bankowi przekazanie pieniędzy swoim wspólnikom w formie gotówki i czeków. Dealer stworzył tym samym pozory legalnych transakcji samochodami.

About The Author

admin

Leave a Reply