PRANIE PIENIĘDZY PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WOLNYCH ZAWODÓW

H W jednym z dochodzeń FBI ujawniono proceder, w którym adwokat świadomie wspomagał rozprowadzanie kokainy przez organizację przestępczą. Jego działalność obejmowała pranie dochodów z obrotu narkotykami poprzez strukluryzację wpływów gotówkowych oraz sukcesywne zakupy nieruchomości na jego nazwisko. Dochodzenie ujawniło skomplikowany schemat prania pieniędzy, który obejmował serię manipulacji finansowych

dokonywanych przez adwokata. Przyjmował on pieniądze w gotówce od członków organizacji przestępczej, a następnie wymieniał je na wydawane przez bank czeki poniżej kwoty 10 tys. USD. Zakupywał we własnym imieniu nieruchomości, przy czym dokonywał wpłat za pomocą kombinacji czeków wystawionych na swój własny rachunek powierniczy w połączeniu z czekami bankierskimi na różne sumy nie przekraczające 10 tys. USD oraz gotówki. W ten sposób poprzez zakup nieruchomości dokonał prania kwoty ok. 380 tys. USD.

H Działania operacyjne FBI ujawniły adwokata, który uczestniczył w praniu pieniędzy. Przyjmował on znaczne sumy w banknotach dolarowych powyżej limitu 10 tys., po czym wpłacał je na swój rachunek powierniczy dostarczając bankowi fałszywych informacji, a tym samym powodując złożenie fałszywych powiadomień o transakcjach walutowych. Adwokat utworzył też dwie spółki i wystawił na nie czeki ze swojego rachunku powierniczego. W ciągu 12 miesięcy wyprał 176 tys. USD.

H Królewski Urząd Ceł i Akcyzy Wielkiej Brytanii ujawnił sprawę dotyczącą prania pieniędzy przez adwokata z Londynu. Na jego rachunek wpłacono ok. 500 tys. funtów szterlingów w gotówce. Była to część dochodów otrzymanych ze sprzedaży surowca służącego do produkcji marihuany. Jednakże adwokat złożył w banku zapewnienie o legalnym pochodzeniu funduszy jego klienta. Oficjalnie była to transakcja pomiędzy nim i jego klientem. Część wpłat posłużyła do zakupu działek budowlanych. Jedna z nich została przeznaczona dla adwokata tytułem wynagrodzenia za udział w praniu pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply