PRANIE PIENIĘDZY POPRZEZ KASYNA GRY

El Policja w Honkongu zaobserwowała przekazywanie gotówki z ulicznych transakcji sprzedaży narkotyków w Stanach Zjednoczonych przez tzw. „hazardzistów” do kilku kasyn w Atlantic City w stanie New Jersey. Osoby te zakupywały jednorazowo żetony do gry przeciętnie o wartości 1 min USD i nie angażowały się w hazard albo grały w minimalnym stopniu. Następnie dokonywały wymiany żetonów na czeki wystawiane przez kasyna. Uzyskane fundusze w formie czeków wystawionych przez kasyna przesyłano do Honkongu i wpłacano na tamtejsze rachunki bankowe. Z tych banków pieniądze były przelewane na rachunki w bankach australijskich i przeznaczane na zakup nieruchomości. W ten sposób dokonano legalizacji 8 min USD.

El Dochodzenie New Scotland Yard z Londynu wykazało, że gotówka pochodząca z obrotu narkotykami była wpłacana przez handlarza w kasynie. Przychody z handlu narkotykami w efekcie zwracano handlarzowi w postaci „wygranych” czeków kasyna gry, wystawionych na bank. Czeki te wpłacano na rachunek bankowy handlarza jako sumy wygrane z hazardu

i dalej wykorzystywano do zakupu luksusowych dóbr. Łączna suma zalegalizowanych pieniędzy wynosiła 100 tys. funtów szterlingów. PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

W wyniku dochodzenia prowadzonego przez FBI doszło do skazania filii firmy „E.F. Hutton and Company” w Providence (USA) oraz maklera giełdowego za pranie pieniędzy należących do różnych organizacji przestępczych. Ponad 500 tys. USD w gotówce, pochodzących ze sprzedaży filmów pornograficznych, pracownicy firmy wymieniali na czeki bankierskie (na sumy poniżej 10 tys. USD) w bankach. Fundusze te następnie zostały zdeponowane na rachunkach klientów firmy „Hutton” otwartych na fikcyjne nazwiska. Fundusze z tych rachunków były używane przy zakupie certyfikatów depozytowych i komunalnych papierów wartościowych w postaci obligacji na okaziciela. Makler giełdowy następnie wydawał swoim pośrednikom polecenie, aby zrealizowali kupony obligacji w bankach, ponownie używając fałszywych nazwisk.

About The Author

admin

Leave a Reply