Podstawa prawna a klienci

zalecenie przedstawiania przez pracownika na żądanie klienta podstawy prawnej, z której wynika ustalanie tożsamości klientów, gdy przeprowadzają transakcje, których kwoty przewyższają ustaloną granicę.

W niektórych programach proponuje się, aby identyfikacja polegała na wypełnieniu przez klienta banku (osobę fizyczną lub pełnomocnika osoby prawnej) specjalnej karty identyfikacyjnej, zawierającej wszystkie dane dotyczące określonej transakcji powyżej 20 tys. zł. Wydaje się, że tego typu rozwiązanie najbardziej zbliżone jest do standardów amerykańskich, ale jednocześnie stwarzać może najwięcej problemów technicznych przy aktualnym stanie polskiej praktyki bankowej.

Rzadko natomiast odnotować można w programach postanowienia dotyczące m.in.: oceny wiarygodności poszczególnych danych bankowych w postępowaniu przed sądem, przydatności danych do ewentualnego wszczęcia postępowania przygotowawczego i jego prowadzenia,

About The Author

admin

Leave a Reply