Pierwsze stadium prania pieniędzy

adekwatny do stosowanej w pierwszym stadium prania pieniędzy jednakże w fazie warstwowania następuje zwiększenie częstotliwości takiej zamiany. Często stosowaną techniką prania pieniędzy w stadium warstwowania jest zakładanie wymienionych już wcześniej tzw. „przedsiębiorstw przykrywek” i wykorzystywanie ich rachunków bankowych do realizacji transakcji bezgotówkowych. Podmioty te istnieją w zasadzie na papierze. Nie prowadzą one rzeczywistej działalności gospodarczej (np. w przeciwieństwie do tzw. spółek „szyldów”). Taka spółka jest wykorzystywana do zamaskowania przemieszczeń nielegalnych pieniędzy. „Przedsiębiorstwa przykrywki” (najczęściej są to spółki) umożliwiają korzystanie z tajemnicy handlowej. Ich prawdziwi właściciele ukrywają się za reprezentującymi ich tylko nominalnie udziałowcami i członkami zarządu. Spółki takie tworzone są szybko, a do celów warstwowania mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Do prania pieniędzy w stadium warstowowania stosuje się nielegalne transfery międzyoddziałowe lub międzybankowe. Ta technika pojawia się, gdy zorganizowana grupa przestępcza, piorąca pieniądze kontroluje dwa lub więcej odziałów banku lub dwa banki w różnych krajach (tzw. banki „własne” lub „złapane”). Pieniądze, które mają być wyprane, trafiają do oddziału banku w jednym kraju, udostępniane zaś są w drugim, w tej samej walucie lub w innej. Z uwagi na to, że oba oddziały są ze sobą powiązane, nie trzeba fizycznie przenosić funduszy. Zwykle nie trzeba też przekazywać pieniędzy telegraficznie. Operację taką koordynuje się telefonicznie lub faksem.

Zbliżoną w swej istocie do przedstawionej powyżej jest technika, w której kierownictwo banku współpracuje w tworzeniu skomplikowanych schematów przelewów telegraficznych i elektronicznych między podmiotami gospodarczymi, wykorzystywanymi do prania pieniędzy. Na ogół jest to kontynuacja współpracy z zorganizowanymi grupami przestępczymi, które wykorzystały bank do umiejscowienia brudnej gotówki na jego kontach.

About The Author

admin

Leave a Reply