1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Sposoby prania pieniędzy w fazie warstwowania

Drugie stadium prania pieniędzy obejmuje sposoby mające ukryć ślady rachunkowe oraz zapewnić anonimowość. Działania prewencyjne banków spotykają się ze zdecydowaną reakcją zorganizowanych grup przestępczych. Przestępca, zmuszony lokować pieniądze w banku w sposób, z jakiego dotąd nikt nie korzystał, przywiązuje jednocześnie większe znaczenie do działań w drugim stadium procederu prania pieniędzy

Profilaktyka bankowa

Prezentacja ujawnionych przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem instytucji finansowych (w tym banków) ma bardzo duże znaczenie dla profilaktyki bankowej. Pozwala bowiem zrozumieć pracownikom bankowym skomplikowane mechanizmy działań przestępczych (sposobów prania pieniędzy) z wykorzystaniem różnych czynności finansowych, rolę poszczególnych sprawców w konstruowaniu modus operandi, możliwości ujawniania przypadków itd. Poza tym analizy poszczególnych zdarzeń przestępczych (sposobów prania pieniędzy) umożliwiają zapoznanie się z:

Formy gotówkowe a prawo bankowe

Ustalanie tożsamości dotyczy form gotówkowych. Ustawa z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe w tym zakresie jest jednoznaczna identyfikacją objęte są osoby dokonujące wpłaty gotówkowej i na rzecz których wpłata została dokonana. Niemniej jednak banki mogą rozszerzyć obowiązek także na transakcje bezgotówkowe, co uznać trzeba za celowe. Identyfikacja transakcji dotyczy operacji bankowych służących realizacji czynności prawnych obejmujących rozporządzanie

PRANIE PIENIĘDZY (PRZEMYCANYCH Z ZAGRANICY)

IB Policja szwajcarska u jawniła w 1988 r. przypadek prania pieniędzy zorganizowanego przez obywateli Libanu, którzy przez Sofię przylatywali wielokrotnie do Zurychu. Ich bagażami były kufry pełne dolarów w małych nominałach pochodzące z handlu narkotykami. Znaczną część tycli pieniędzy lokowali w trzech największych bankach. Łącznie zalegalizowali ok. 1 mld USD.

Obowiązek uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym

Obowiązek uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym ciąży na podmiotach gospodarczych, zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Funkcje profilaktyczne obrotu bezgotówkowego przejawiają się przede wszystkim w tworzeniu odpowiednich możliwości kontroli przepływów finansowych między podmiotami gospodarczymi i bankami. Wzmocnienie tej funkcji przybiera w Polsce postać prawnego ograniczenia dopuszczalności gotówkowych rozliczeń transakcji między podmiotami gospodarczymi. Unormowania te określają przede wszystkim obowiązki prawnofinansowe dla podmiotów gospodarczych, nic dla banków. Ich znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym ma więc charakter pośredni, polegający na stworzeniu odpowiednich udogodnień natury technicznej dla realizacji obowiązków finansowoprawnych banków określonych zarządzeniem nr 16/92. Znaczenie tego instrumentu prawnego dla zapobiegania praniu pieniędzy w bankach rozpatrywać można w kilku aspektach.

Fizyczne przyjęcie gotówki

fizyczne przyjęcie gotówki i dokonanie depozytów rozproszonych na kilka dni, nadużywanie listy zwolnień z obowiązku rejestracji w systemach bankowych, w których takie listy sporządza kierownictwo banku na podstawie własnego rozpoznania klientów.

li Techniką wykorzystywaną szeroko w sektorze bankowym jest tzw. „kolekcjonowanie rachunków bankowych”. Imigranci z różnych państw afrykańskich, azjatyckich, a ostatnio także z Europy Wschodniej, wpłacają w bankach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych niewielkie kwoty (wynagrodzenia z legalnej pracy albo pracy „na czarno”) na jeden rachunek pieniądze te następnie przesyłane są do państw pochodzenia imigrantów. Tego typu operacje zostały rozpoznane przez zorganizowane grupy przestępcze i są wykorzystywane obecnie do celów prania pieniędzy, w szczególności dla ominięcia procedur identyfikacyjnych. W technice wykorzystywane są osoby opłacane przez grupę przestępczą często właśnie tzw. imigranci zarobkowi.