1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Przekazy pieniężne

El Bardzo często do prania pieniędzy wykorzystywane są przekazy pieniężne, np. jako należności za usługi. W szczególności mają one zastosowanie w związku z umiejscowieniem brudnych pieniędzy w innym systemie bankowym.

Wszystkie przedstawione sposoby, wykorzystywane w fazie lokowania środków w systemie bankowym, wspierane są działaniami przestępczymi warunkującymi poniekąd ich powodzenie, tzn. oczyszczenie środków bądź przejście do następnej fazy procederu. Są one ściśle związane z obsługą ze strony pracowników bankowych oraz charakterem czynności bankowych. W szczególności działaniami przestępczymi mogą być:

Jednoznaczne pełne ustalenie tożsamości klienta

i jednoznaczny pełne ustalenie tożsamości klienta) wytypowanie komórek organizacyjnych do prowadzenia rejestrów określonych kategorii operacji bankowych.

Dla postępowania karnego istotne jest, w jakiej formie prowadzone i przechowywane będą rejestry i dokumenty bankowe. Obok oryginalnego rejestru dokumentowego (papierowego) stosowany jest przez banki komputerowy system rejestrowania określonych transakcji bankowych. Rejestr taki:

W pranie pieniędzy zaangażowany może być jeden nieuczciwy kasjer

W pranie pieniędzy zaangażowany może być jeden nieuczciwy kasjer, dysponent lub cały bank (tzw. „własny” lub „złapany” bank). Techniki prania pieniędzy w stadium umiejscowienia, w których uczestniczą bankowcy, obejmują:

przyjmowanie gotówki bez dokonywania identyfikacji i rejestracji transakcji, niepełne rejestrowanie danych dotyczących przyjmowania gotówki,

Rozwiązania w zakresie prowadzenia rachunków bankowych

Zgodnie z Zaleceniem nr 10 z 1996 roku Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy instytucje kredytowe, i inne finansowe, powinny rezygnować ze

stosowania anonimowych instrumentów finansowych, w tym rachunków bankowych. Rozwiązania nowego prawa bankowego są zbieżne ze standardami międzynarodowymi w zakresie konstrukcji umów zawieranych w ramach wykonywania czynności bankowych.

Technika kredytu dla siebie

U Bardzo popularnym sposobem prania pieniędzy w stadium integracji jest tzw. technika kredytu dla siebie. Polega ona najpierw na stworzeniu fikcyjnej firmy, która otrzyma czyszczone pieniądze. Założenie jej za granicą skutecznie na ogół ukrywa fakt, że firma laka jest własnością osób prowadzących przestępczą działalność. Aby wykorzystać czyszczone pieniądze, przestępcy uzyskują kredyt z jednego banku oraz drugi często znacznie większy od siebie jako fikcyjnej firmy. Legalny kredyt jest spłacany wraz z oprocentowaniem z większego, fałszywego kredytu. Daje to przestępcom pieniądze dające się wykorzystać (np. do rozwoju działalności przestępczej), zadłużenie wobec samych siebie (jako fikcyjnej firmy), możliwość finansowania legalnych przedsięwzięć z uczciwych źródeł (np. inwestowanie w przedsiębiorstwo produkcyjne), a także ulgę podatkową od spłaty oprocentowania albo możliwość jej wliczenia w koszty (w zależności od obowiązujących przepisów finansowych w danym państwie). Mimo swojej prostoty, kredyty dla siebie mogą okazywać się trudne do

Cele programów

Wszystkie dokumenty międzynarodowe dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy w systemie finansowym wskazują na dwie kategorie środków finansowopraw nych. Pierwsza obejmuje szeroki katalog obowiązków instytucji finansowych i kredytowych, których wypełnianie przyczyniać się ma do zwiększenia efektywności ścigania przestępstwa prania pieniędzy. Druga obejmuje natomiast te środki, które określają zasady zachowań profilaktycznych banków i ich kontroli. Wśród tych środków najważniejsze zadanie w postanowieniach międzynarodowych przypisuje się programom zwalczania prania pieniędzy (specific program mes against money laundering). Ich jakość określana jest zawsze jako subsydiar na wobec katalogu obowiązków linansowoprawnych. Jednocześnie wskazać należy, że o ile obowiązki banków definiowane są w regulacjach międzynarodowych w sposób szczegółowy, o tyle środki dotyczące ich realizacji i kontroli tej realizacji nie podlegają dokładnemu określeniu.