1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

PRANIE PIENIĘDZY POPRZEZ KASYNA GRY

El Policja w Honkongu zaobserwowała przekazywanie gotówki z ulicznych transakcji sprzedaży narkotyków w Stanach Zjednoczonych przez tzw. „hazardzistów” do kilku kasyn w Atlantic City w stanie New Jersey. Osoby te zakupywały jednorazowo żetony do gry przeciętnie o wartości 1 min USD i nie angażowały się w hazard albo grały w minimalnym stopniu. Następnie dokonywały wymiany żetonów na czeki wystawiane przez kasyna. Uzyskane fundusze w formie czeków wystawionych przez kasyna przesyłano do Honkongu i wpłacano na tamtejsze rachunki bankowe. Z tych banków pieniądze były przelewane na rachunki w bankach australijskich i przeznaczane na zakup nieruchomości. W ten sposób dokonano legalizacji 8 min USD.

Normy prawa dewizowego

Od 1989 roku postępuje w Polsce liberalizacja zasad obrotu dewizowego. Ciągle jednak istnieją ograniczenia dotyczące działalności dewizowej banków, które są przejawem działań kontrolnych państwa. Mają one także znaczenie w związku z ochroną systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów prania brudnych pieniędzy.

Wskazać należy na te rodzaje przepisów ustawy Prawo dewizowe i aktów wykonawczych, które poprzez swą restrykcyjność mogą być uznawane za środki prewencyjne w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu działalności bankowej do celów prania pieniędzy.

PRANIE PIENIĘDZY PRZEZ SKORUMPOWANYCH PRACOWNIKÓW BANKOWYCH

El W dochodzeniu FBI wykazało, że adwokat prowadzący praktykę prywatną wszedł w porozumienie z prezesem banku w celu dokonania prania pieniędzy. Prezes banku był właścicielem przedsiębiorstwa aukcyjnego, w którym gotówce pochodzącej z obrotu narkotykami nadawano pozory przychodów ze sprzedaży licytacyjnych, przy czym czeki wystawiono na nazwiska fikcyjne. Czeki te wpłacano na rachunek prezesa ustanowiony przez tegoż adwokata, na rachunek przedsiębiorstwaprzy krywki myjni samochodów. Fundusze następnie przekazywano na rachunki w innych bankach na obszarze USA. Dochodzenie ujawniło, że wyprano w ten sposób 905 tys. USD.

Czemu w Polsce tak łatwo było prać pieniądze?

Na kształtowanie się liczby ujawnionych przypadków prania pieniędzy w Polsce wpływ mają: S nienadążanie przeobrażeń prawa, w szczególności gospodarczego i finansowego, co skutkuje powstawaniem luk prawnych umożliwiających uzyskiwanie nielegalnych dochodów, a także stosowanie nowych sposobów ich legalizacji

niestabilność prawa E3 rozwój zorganizowanej przestępczości (obecnie w Polsce działa ok. 500 zorganizowanych grup przestępczych) ułatwiających modyfikacje i doskonalenie metod prania

Przekazywanie środków finansowych na bardzo korzystnych warunkach

Instytucję kredytu lub pożyczki wykorzystuje się także w technice polegającej na przekazywaniu środków finansowych na bardzo korzystnych warunkach (np. niskie oprocentowanie, korzystne warunki czasowe, rezygnacja z gwarancji itp.) na realizację różnego typu inwestycji, np. finansowanych przez samorządy terytorialne.

W stadium integracji do uzasadnienia źródła pranych funduszy wykorzystuje się także, podobnie jak we wcześniejszych fazach procederu, współpracę zagranicznych banków. Są to banki mające swoje siedziby łub oddziały w tzw. rajach podatkowych, w których obowiązuje ścisła tajemnica bankowa uniemożliwiająca praktycznie dostęp do informacji

Przechowywanie przedmiotów i wartości pieniężnych w skrytkach bankowych

Techniką powszechnie stosowaną w przypadkach prania dużych kwot pieniędzy jest przechowywanie przedmiotów i wartości pieniężnych w skrytkach bankowych. Stosuje się ten sposób pomocniczo w pierwszej fazie prania pieniędzy.

Do prania pieniędzy wykorzystane są bankowe czynności techniczne, polegające na wymianie zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych. Sposób stosowany jest pomocniczo do lokowania wartości gotówkowych na rachunkach bankowych. W poważny sposób powoduje on dezorientację pracowników bankowych co do możliwości stwierdzenia transakcji nietypowej, a w konsekwencji podejrzanej o jej powiązanie z praniem pieniędzy.