1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Przepisy prawa dewizowego

E3 Przepisy prawa dewizowego zezwalają podmiotom gospodarującym na zaciąganie kredytów i pożyczek za granicą oraz udzielanie kredytów i pożyczek osobom zagranicznym przez osoby krajowe. Jednocześnie zobowiązują kredytobiorców (pożyczkobiorców) i kredytodawców (pożyczkodawców) do przekazywania NBP informacji o zaciągniętych (udzielanych) kredytach i pożyczkach w terminie do 20 dni po podpisaniu umowy.