Odpowiedzialność karna za nieposiadanie rachunku bankowego

Dla podniesienia skuteczności przestrzegania zasad obrotu bezgotówkowego ustawodawca wprowadził przepisy, określające odpowiedzialność karną za nieposiadanie rachunku bankowego, niedokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz niedokonywanie odpowiednich powiadomień o posiadanych rachunkach bankowych. W len sposób, po raz pierwszy w polskim prawie, przestrzeganie finansowoprawnych regulacji w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy zostało wzmocnione przez wprowadzenie ochrony karnoprawnej.

Od 17 listopada 1995 ograniczono zakres podmiotów, które podlegać mogą odpowiedzialności karnej za naruszenie unormowań obowiązkowego obrotu bezgotówkowego. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przedstawione powyżej przepisy karne naruszają zasady bezwzględnej wyłączności ustawy

o określaniu znamion czynów karalnych. W związku z tym krąg osób, które podlegać mogą odpowiedzialności karnej za naruszenie unormowań obrotu bezgotówkowego zmniejszony został do tych, które prowadzą księgi rachunkowe.

About The Author

admin

Leave a Reply