Niekonsekwencjia ustawowa

Dopatrywać się tu można w pewnym stopniu niekonsekwencji ustawowej. Otóż tryb postępowania, który określić ma Komisja Nadzoru Bankowego, dotyczyć ma wyłącznie przypadków prania pieniędzy, nie zaś innych zachowań niepożądanych, związanych z ukrywaniem działań przestępczych.

Obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy postrzegany może być w sposób szeroki. Obejmować może wszystkie działania banku, których skutkiem byłoby niedopuszczenie do wykorzystywania czynności bankowych w sposób, który może udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia przedmiotu tych czynności z przestępstwa, a także jego umieszczenia, wykrycia, zajęcia bądź orzeczenia przepadku. Poza tym na obowiązek ten składać się mogą wszystkie czynności związane z przestrzeganiem procedur bankowych dotyczących zachowywania ostrożności w kontaktach z klientami.

Ustawa nie przewiduje bezpośrednio obligatoryjnej identyfikacji klientów w określonych okolicznościach, choć domniemywać należy, że prowadzenie rejestru, o którym mowa w art. 106 ust. 4, nie jest możliwe bez przeprowadzenia tej czynności.

About The Author

admin

Leave a Reply