Możliwości zgromadzenia maksymalnie dużej liczby dokumentów

możliwości zgromadzenia maksymalnie dużej liczby dokumentów stanowiących źródło dowodowe w jednym postępowaniu karnym oraz maksymalnie dużej ilości informacji o kliencie,

użyteczności procedury rejestrowania dla potrzeb analizy dokonywanej przez odpowiedzialnych pracowników bankowych, form rejestrowania danych,

sposobu mierzenia okresu przechowywania rejestrów i dokumentów bankowych. Rozstrzygnięcia w tych sprawach wydają się być jednak bardzo ważne. Analiza rozwiązań rzadziej pojawiających się w programach stanowić może podstawę dla pracowników bankowych odpowiednich komórek wyboru optymalnego zakresu dotyczącego rejestrowania danych.

Wiarygodność dokumentów gromadzonych przez banki w związku z udziałem w zwalczaniu procederu

Pierwszorzędne znaczenie dla procesu dowodowego w sprawach o pranie pieniędzy ma wiarygodność dokumentów gromadzonych przez banki w związku z udziałem w zwalczaniu procederu. Analizowane programy zawierają jedynie kilka rozwiązań dotyczących lej kwestii, mających zresztą mniejsze znaczenie. Pierwszym jest wskazanie na kompletność prowadzonych rejestrów, tzn. ujmowanie w nich wszystkich, możliwych do zidentyfikowania danych rejestr kompletny może być uznawany bowiem jako wiarygodne źródło dowodowe w postępowaniu przed sądem. Drugim rozwiązaniem jest konieczność stosowania tzw. „hasła” w programie komputerowym wykorzystywanym do prowadzenia rejestrów, zastępującego podpis osoby rejestrującej dokument bez podpisu nie jest bowiem wiarygodnym źródłem dowodowym.

About The Author

admin

Leave a Reply