Możliwości kształtowania bezpieczeństwa finansowego banków

konstrukcji prawnej i znaczenia dla prawnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy możliwości kształtowania bezpieczeństwa finansowego banków

znaczenia dla współdziałania banków z organami ścigania w zakresie zwalczania procederu stopnia dostosowania do standardów zachodnioeuropejskich.

Pozostałe finansowoprawne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, dotyczące obrotu bezgotówkowego, prowadzenia imiennych rachunków oszczędnościowych oraz wynikających z prawa dewizowego zostaną zaprezentowane w następnym rozdziale.

About The Author

admin

Leave a Reply