Licencjonowanie działalności bankowej

Ustawa wprowadza wiele innych, nowych rozwiązań dotyczących licencjonowania działalności bankowej. Kilka z nich ma szczególnie duże znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak dowodzi praktyka, do systemu bankowego przenikają osoby, których przeszłość, reputacja, rodzaje prowadzonej działalności oraz realizowane w jej ramach dążenia stanowią przeciwskazanie do pełnienia funkcji współzałożyciela banku bądź członka jego organu. Konieczne jest zbieranie danych, na podstawie których można przeciwstawić się tego rodzaju dążeniom. Stąd szczególne znaczenie będzie miało wprowadzone po raz pierwszy do prawa bankowego:

ES postanowienie, że do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku dołączyć należy dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji finansowej, wymagane przez Komisję Nadzoru Bankowego (art. 31 ust. 2 pkt 3)

określenie możliwości żądania przez Komisję Nadzoru Bankowego uzupełniających danych lub dokumentów dotyczących w szczególności założycieli osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym informacji o ich sytuacji majątkowej i rodzinnej (art. 33 ust. 1)

About The Author

admin

Leave a Reply