Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego ma w drodze uchwały ustalić zasady identyfikacji i warunki prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz rejestru danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana. Ma ona zastąpić w założeniach ustawodawcy zarządzenie nr 16/92, które obowiązywać będzie do 30 czerwca 1998 r. Rozstrzygnięcia jednak wymagać będą wcześniej dwie kwestie.

Po pierwsze, zgodność z konstytucją przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiających wydawanie prezesowi NBP i Komisji Nadzoru Bankowego aktów podustawowych, zawierających przepisy wiążące podmioty, jakimi są banki.

Po drugie, zasadność uwzględniania odrębnych przepisów (w tym rangi po ustawowej), określających obowiązki finansowoprawne banków w sytuacji konieczności tworzenia w Polsce systemu zapobiegania procederowi i rozszerzenia katalogu podmiotów zaangażowanych w zwalczanie o inne instytucje finansowe w ustawie szczególnej. Chodzi o akt prawny, który powołać ma wyspecjalizowany organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w polskim systemie finansowym

About The Author

admin

Leave a Reply