Kategorie banków

El kategoriami banków i ich oddziałów wykorzystywanych do działań przestępczych E3 krajami pochodzenia klientów wykorzystujących działalność banków do celów procederu

H kierunkami przepływu brudnego kapitału S sposobami omijania bankowych procedur prudencyjnych U nadużywanymi do celów prania pieniędzy technikami informatycznymi itp.

Informacje dotyczące ujawnionych przypadków prania pieniędzy gromadzone są na świecie przez organy ścigania lub wyodrębnione instytucje, w ich rozszerzaniu i uzupełnianiu uczestniczą także instytucje finansowe. Tworzą one bazy danych o przypadkach prania pieniędzy. Stanowią podstawowe zbiory danych umożliwiające tworzenie opisów poszczególnych sposobów prania pieniędzy w trójstadialnym schemacie procederu, ich modyfikację i aktualizację przede wszystkim jednak stanowią jedno z podstawowych narzędzi w zakresie zabezpieczania instytucji finansowych przed wykorzystywaniem ich działalności do celów przestępczych. Nie oznacza to, że wyłącznie znajomość ujawnionych przypadków uchronić może pracowników bankowych przed kontaktami z „pra czarni” albo ułatwić podejmowanie współpracy z organami ścigania. Przestępcy zmieniać mogą bowiem modus operandi albo przeobrażać je w laki sposób, że rozpoznanie stanie się utrudnione bądź niemożliwe. Niemniej znajomość ujawnionych przypadków, a przede wszystkim możliwości sprawnego wykorzystania baz danych, obejmujących te przypadki, stanowią podstawowy element skutecznych działań profilaktycznych pracowników bankowych. Ważne jest także, aby krajowe bazy danych wykorzystywane mogły być w szerszej skali z uwagi na umiędzynarodawianie się procederu. Poniżej zaprezentowane zostaną, w możliwie przystępny sp

Strony: 1 2

About The Author

admin

Leave a Reply