Jednoznaczne pełne ustalenie tożsamości klienta

i jednoznaczny pełne ustalenie tożsamości klienta) wytypowanie komórek organizacyjnych do prowadzenia rejestrów określonych kategorii operacji bankowych.

Dla postępowania karnego istotne jest, w jakiej formie prowadzone i przechowywane będą rejestry i dokumenty bankowe. Obok oryginalnego rejestru dokumentowego (papierowego) stosowany jest przez banki komputerowy system rejestrowania określonych transakcji bankowych. Rejestr taki:

obejmuje wszystkie operacje bankowe, których jednostkowa wartość jest nie mniejsza niż 20 tys. zł, powoduje zablokowanie wykonania operacji, jeżeli nie zostaną wprowadzone dane dotyczące: „osoby w imieniu której dokonuje się operację”

About The Author

admin

Leave a Reply