Formy gotówkowe a prawo bankowe

Ustalanie tożsamości dotyczy form gotówkowych. Ustawa z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe w tym zakresie jest jednoznaczna identyfikacją objęte są osoby dokonujące wpłaty gotówkowej i na rzecz których wpłata została dokonana. Niemniej jednak banki mogą rozszerzyć obowiązek także na transakcje bezgotówkowe, co uznać trzeba za celowe. Identyfikacja transakcji dotyczy operacji bankowych służących realizacji czynności prawnych obejmujących rozporządzanie

prawem, którego wartość przekracza 20 tys. zł lub równowartość tej sumy w walutach obcych. W 1998 roku kwotę tę uznać należy za zbyt niską i w warunkach nowego aktu podustawowego powinna być ona znacznie wyższa i ustalona w ECU, np. 10 tys. Identyfikacji tożsamości nie podlega klient dokonujący wielokrotnych transakcji gotówkowych, z których każda nie przekracza granicy 20 tys. zł nawet wtedy, gdy pracownicy zainteresowanego banku wiedzą, że transakcje te skutkują albo złożeniem depozytu gotówkowego, albo podjęciem gotówki o łącznej kwocie granicznej w jednym dniu. Identyfikacja nie musi więc być dokonana w stosunku do osoby, która realizuje transakcję w seriach, w momencie przekroczenia limitu.

Prawo bankowe nie przewiduje żadnych wyłączeń podmiotowych w zakresie obowiązku identyfikacji klientów dokonujących operacji bankowych (w grupie zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i innych jednostek organizacyjnych).

obowiązek identyfikacji tożsamości klienta prawo bankowe nie przedmowy przedłożenia przez klienta dokumentu / takim przypadku transakcja nie może

ichnicznych aspektów dokonywania iden istym jest, że obowiązek ustalania tożsa jdy realizacja operacji bankowej następuje owaniu technologii informatycznych i tele ach bank, aby wywiązać się z nałożonego tyczne blokady wykonania operacji (powy ilenia danych dotyczących osoby, w imieniu tycznie dokonującej operacji.

About The Author

admin

Leave a Reply