Fizyczne przyjęcie gotówki

fizyczne przyjęcie gotówki i dokonanie depozytów rozproszonych na kilka dni, nadużywanie listy zwolnień z obowiązku rejestracji w systemach bankowych, w których takie listy sporządza kierownictwo banku na podstawie własnego rozpoznania klientów.

li Techniką wykorzystywaną szeroko w sektorze bankowym jest tzw. „kolekcjonowanie rachunków bankowych”. Imigranci z różnych państw afrykańskich, azjatyckich, a ostatnio także z Europy Wschodniej, wpłacają w bankach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych niewielkie kwoty (wynagrodzenia z legalnej pracy albo pracy „na czarno”) na jeden rachunek pieniądze te następnie przesyłane są do państw pochodzenia imigrantów. Tego typu operacje zostały rozpoznane przez zorganizowane grupy przestępcze i są wykorzystywane obecnie do celów prania pieniędzy, w szczególności dla ominięcia procedur identyfikacyjnych. W technice wykorzystywane są osoby opłacane przez grupę przestępczą często właśnie tzw. imigranci zarobkowi.

II Techniką warunkowaną brakiem odpowiednich regulacji prawnych jest lokowanie dużych (powyżej limitów ostrożnościowych) kwot środków pieniężnych, Złotowych i walutowych na rachunkach bankowych osób krajowych i zagranicznych. Sposób ten umożliwia laki stan prawny, według którego krajowe osoby prawne i fizyczne nie są zobligowane do podawania źródła pochodzenia tych środków (dotyczy np. to osób krajowych w Polsce), a osobom zagranicznym zezwala się na lokowanie waluty obcej na rachunkach bankowych pod warunkiem okazania deklaracji celno dewizowej (np. w Polsce poświadczonej przez urząd celny przy wjeździe na polski obszar celny). Transakcje takie dotyczą kwot przewyższających limity identyfikacyjne z uwagi na ułomności bieżącej analizy rejestrowanych operacji oraz jej brak w wielu bankach (także w Polsce). Osoby lokujące w banku duże kwoty gotówkowe często stosują dodatkowe zabiegi: dokonują wpłaty czeku gotówkowego pochodzącego jakoby z wygranej w kasynie (faktycznie sprawca symulował jedynie grę i wymienił brudną gotówkę na żetony, a te na czek), przedstawiają zaświadczenie dotyczące wymiany walut w kantorze wymiany, wpłacają czek gotówkowy pochodzący z wygranej na wyścigach konnych itp.

About The Author

admin

Leave a Reply