Fakultatywność prokuratorskiego postępowania

Fakultatywność prokuratorskiego postępowania sprawdzającego powoduje, że wielokrotnie po zawiadomieniu ze strony banku o przestępstwie prania pieniędzy wydane może być w razie wystąpienia przesłanek co do bezkarności czynu będącego przedmiotem zawiadomienia postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, które kończy procedurę i określa podejrzenia banku jako bezzasadne. Zawiadomienie prokuratury jest punktem granicznym w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy: kończy się samodzielny udział banku w zwalczaniu procederu i rozpoczyna się współpraca banku i organów ścigania. Jednocześnie zawiadomienie stwarzać może podstawę wszczęcia postępowania karnego: kończy się działanie przedprocesowe (banku) i rozpoczyna się ściganie karne.

Generalnie procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy w bankach podzielić można na następujące etapy: 1) powzięcie podejrzeń przez pracownika bankowego o wykorzystywanie operacji bankowej do celów prania brudnych pieniędzy (ujawnienie zbliżone kształtem do ujawnienia kryminalistycznego)

-2) podjęcie czynności mających na celu określenie znamion przestępstwa prania pieniędzy bankowe czynności sprawdzające (zbliżone w swej istocie i celach do prokuratorskiego postępowania sprawdzającego) podejmowane przez pracowników banku i jego kierownictwo

-3) zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa prania brudnych pieniędzy 4) podjęcie prokuratorskich czynności sprawdzających przed wszczęciem postępowania karnego

-5) wszczęcie postępowania przygotowawczego lub odmowa jego wszczęcia 6) postępowanie przygotowawcze udział pracowników bankowych dostarczanie dowodów, zeznania świadków, udział biegłych z zakresu bankowości, zeznania podejrzanych (pracowników bankowych) itp.

-7) zakończenie postępowania przygotowawczego sporządzenie aktu oskarżenia 8) udział pracowników bankowych w postępowaniu przed sądem.

About The Author

admin

Leave a Reply