Druga kategoria dokumentów

Niektóre banki, podobnie jak określa się to w praktyce banków zachodnioeuropejskich, przewidują tzw. drugą uzupełniającą kategorię dokumentów dających podstawę do identyfikacji osób fizycznych. Są to np.: prawo jazdy, metryki urodzenia, samorządowe karty identyfikacyjne, książeczki wojskowe, legitymacje służbowe policjantów, bankowe karty identyfikacyjne, legitymacje szkolne

i studenckie. Mogą one być więc dodatkowym dokumentem identyfikacyjnym. Nie do przyjęcia jest natomiast uznawanie za podstawę identyfikacji np. świadectw maturalnych czy legitymacji partii politycznych, które w polskich warunkach nie mają żadnych zabezpieczeń i często są fałszowane.

Zbyt ogólne podejście w programach do kategorii dokumentów stanowiących podstawę identyfikacji skutkuje także brakiem odpowiednich rozwiązań dotyczących technicznej weryfikacji przedkładanych dowodów tożsamości. Ich brak może świadczyć o niestosowaniu ich w innych procedurach zachowania bezpieczeństwa w stosunkach z klientami bankowymi (przyszłymi klientami) bądź

About The Author

admin

Leave a Reply