Dokumenty dotyczące klinta banku

i dokumentów dotyczących klienta banku (przy otwieraniu rachunków) niezależnie od informacji wymaganych w innych procedurach, konieczne jest uzyskanie następujących danych: data i miejsce urodzenia, narodowość i obywatelstwo, zawód lub prowadzona działalności jeżeli jest to możliwe należy sporządzić i zachować w dokumentacji klienta fotokopię dokumentu tożsamości z jego fotografią

w przypadku, gdy operacje dokonywane przez klienta budzą wątpliwości osoby prowadzącej bezpośrednią obsługę, konieczne powinno być zobowiązanie jej do sporządzenia notatki zawierającej opis pozwalający na identyfikację tej operacji wraz z własnymi spostrzeżeniami, opatrzonej własnoręcznym podpisem notatka taka może stanowić istotny element ułatwiający danemu pracownikowi odtworzenie faktów związanych z określoną, podejrzaną transakcją i jej realizacją nie może stanowić dowodu w sprawie, ale może stanowić podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego lub zarządzenia czynności sprawdzających według art. 307 k.p.k.

określenie katalogu środków dowodowych, które mogą umożliwić rekonstrukcję realizowanych przez rachunki bankowe operacji, np. zlecenia dokonania operacji bankowej podpisane przez klienta, oferty lub fotokopie dowodów księgowych.

About The Author

admin

Leave a Reply